Често задавани въпроси (FAQ)

Лесно ли се поставят автомобилните стикери?

Най-бързо и лесно е монтирането на автомобилно фолио върху плоски или леко профилирани повърхности. Ако облепянето преминава през странично формовани или високо заоблени повърхности, монтажът му може да е по-труден, изискващ повече време. Освен това, малките по площ стикери се поставят много по-лесно от стикерите за широки повърхности. Използването на мокрия метод за апликация на продуктите улеснява монтажа.

Лесно ли се отстраняват на по-късен етап?

Премахването понякога може да изисква повече време отколкото монтажа. За да се избегнат остатъците от лепило от гърба на стикера, добре е отлепването да се извършва бавно и старателно. Ако все пак има остатък, той може да се отстрани с ацетонов или спиртен разтвор за премахване на лепило.

Демонтажът на стикерите засяга ли боята?

За да се избегне евентуално олющване на боята, добре е отлепянето да се извършва внимателно и под по-малък ъгъл спрямо повърхността на колата.

Ако освен фабричното покритие автомобилът има допълнителен пласт боя, вероятността от олющване е по-голяма, особено ако нанасянето на вторичния пласт е било със съмнително качество. Наред с бавното отлепяне на фолиото под остър ъгъл,  нагряването върху стикера може да се използва като допълнителна мярка срещу нарушаване целостта на боята. Препоръчва се отлепянето да се извършва по посока, която е противоположна на залепянето. Ако покритието на автомобила представлява оригиналната боя на колата, демонтажът на стикерите не би следвало да засяга целостта й.

Нагледен урок как се премахват автомобилни стикети

Каква е трайността на стикерите?

В повечето случаи стикерите запазват качеството си на открито без да избледняват в продължение на 5- 6 години. Повечето от тях запазват цвета и целостта си дори и по-дълго в условията на сравнително благоприятни климатични условия.

Какво да направя в случай, че не успея да монтирам стикера правилно?

Файловете с дазайна на стикерите се пазят в база графични данни – по този начин ние можем да изпратим повторно сбъркания участък.